Mút xốp PE foam được sản xuất bằng cách đưa polyethylene qua các quy trình ép và xử lý nhiệt độ cao để tạo ra các lỗ thông khí giữa các lớp vật liệu, tạo ra một mạng lưới các bọt khí nhỏ. Các lỗ thông khí này làm cho mút xốp PE foam có độ đàn hồi và tính chất giảm chấn tốt. Độ dày và màu sắc của mút xốp PE foam có thể được điều chỉnh để phù hợp với các yêu cầu đóng gói và bảo vệ cụ thể.

MÚT XỐP PE FOAM

MÚT XỐP FOAM 0.5MM

MÚT XỐP PE FOAM

MÚT XỐP PE FOAM 10MM

MÚT XỐP PE FOAM

MÚT XỐP PE FOAM 15MM

MÚT XỐP PE FOAM

MÚT XỐP PE FOAM 1MM

MÚT XỐP PE FOAM

MÚT XỐP PE FOAM 2MM

MÚT XỐP PE FOAM

MÚT XỐP PE FOAM 3MM

MÚT XỐP PE FOAM

MÚT XỐP PE FOAM 5MM

MÚT XỐP PE FOAM

Túi Xốp PE Foam