Dây rút nhựa là một dạng dây linh hoạt được làm từ nhựa, có khả năng co giãn và dễ dàng thắt chặt.Ứng dụng phổ biến của dây rút nhựa là trong việc đóng gói và vận chuyển hàng hóa, như buộc các hộp, gói sách, hoặc kẹp chặt bao bì. Ngoài ra, dây rút nhựa cũng được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp khác như hậu cần, du lịch, thể thao, gia đình và các hoạt động ngoài trời.

DÂY RÚT NHỰA (LẠT NHỰA)

DÂY RÚT NHỰA 10CM

DÂY RÚT NHỰA (LẠT NHỰA)

DÂY RÚT NHỰA 15CM

DÂY RÚT NHỰA (LẠT NHỰA)

DÂY RÚT NHỰA 20CM

DÂY RÚT NHỰA (LẠT NHỰA)

DÂY RÚT NHỰA 25CM

DÂY RÚT NHỰA (LẠT NHỰA)

DÂY RÚT NHỰA 30CM

DÂY RÚT NHỰA (LẠT NHỰA)

DÂY THÍT NHỰA 100MM

DÂY RÚT NHỰA (LẠT NHỰA)

DÂY THÍT NHỰA 150MM

DÂY RÚT NHỰA (LẠT NHỰA)

DÂY THÍT NHỰA 200MM

DÂY RÚT NHỰA (LẠT NHỰA)

DÂY THÍT NHỰA 250MM