Băng dính là một vật liệu có một mặt là màng nhựa mỏng và một mặt là chất dính. Nó được sử dụng để gắn kết, đóng gói và bảo vệ các vật phẩm trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Có nhiều loại băng dính như băng dính trong, băng dính cách điện, băng dính đóng gói và băng dính hai mặt, với các đặc tính và ứng dụng riêng. Băng dính là một công cụ hữu ích trong cuộc sống hàng ngày, giúp chúng ta thực hiện các công việc dễ dàng và tiện lợi.